ClickUp

ClickUp

ClickUp är ett molnbaserat samarbets- och projektverktyg för alla sorters företag.

Beskrivning

I ClickUp organiserar man sitt arbete i olika områden – tex ”Sälj” – vilka i sin tur organiseras i olika delområden eller projekt – tex ”Svenska kunder”. Därinunder skapar man sina uppgifter, ”tasks” – tex ”Skapa en ringlista”. Dina och ditt teams tasks kan visas på många olika sätt: Som en lista, i en kanban-board, i ett Gantt-scheman med inbördes relationer mellan tasks, i en kalender, m.m. (Din ClickUp-kalender kan synkas med andra kalendrar, så att dina tasks syns i t.ex. Outlook eller Google.) Du kan också välja att delegera tasks till andra teammedlemmar.

I ClickUp kan du dessutom organisera ert arbete utifrån mål och delmål. Dessa är av typen antal, ”done/not done”, pengar, eller ett antal utpekade tasks som ska klaras av.

Notifieringar, chat och wikis

Du kan också lägga till diskussioner och dokument, och alltså använda ClickUp som ett chat-verktyg i ert team samt skapa ”wikis” (”knowledge bases”). En inbyggd notepad gör att du enkelt kan dokumentera olika idéer, checklistor mm, och sedan omvandla dessa till tasks om så önskas. Notifieringar/Påminnelser sätter du upp helt flexibelt, beroende på vad du vill följa och på vilken nivå.

Lista för enklare översikt i ClickUp

Tidsuppskattning och resursallokering

I ClickUp finns också funktionalitet för att hantera arbetsbelastning. Du definierar tillgänglig kapacitet (tid / antal tasks / poäng) för dina olika teammedlemmar och kan sedan flytta och allokera om tasks för att hantera flaskhalsar. Relaterat till detta är möjligheten att spåra tid, lägg till uppskattningar och skapa rapporter direkt i ClickUp eller genom att synkronisera med andra verktyg.

Sammanfattningsvis får du i ClickUp mycket funktionalitet för liten eller ingen kostnad.

Översikt av användarnas arbetsbelastning
Joakim Driving
Rådgivning

Joakim Driving