Cumulus BI

Cumulus BI

Cumulus BI är en prisvärd och säker molntjänst för finansiell planering och uppföljning. Till skillnad från traditionella alternativ för Business Intelligence och prognostisering krävs inget stort införandeprojekt.

Beskrivning

Finansiell uppföljning och planering

Uppföljning och planering är i flera avseenden hjärtat i ett företag, men det kan aldrig bli bättre än kvaliteten på ditt underliggande data. Därför är Cumulus BI byggt för att det ska vara enkelt att importera information från olika källor, som tex bokföringssystem och CRM-program. Lika avgörande är att du snabbt och effektivt kan involvera dina kollegor i rapporterings-, budget- och prognosarbete. Stöd för arbetsflöden, samarbete och återmatning mellan de berörda ger dig överblick och kontroll över dina processer. När resultatet sedan ska presenteras bygger du rapporter och interaktiva dashboards direkt i din webbläsare. Du har också stöd för analyser och ”what-if”-scenarior. Ditt master data (kontoplan, projektindelning m.m.) och dina affärsregler ordnar och organiserar du direkt i verktyget.

En flexibel lösning med kort startsträcka

Cumulus BI är byggt för att minimera behovet av införandeprojekt. Verktyget levereras därför med en grundmodell som kan användas direkt när tjänsten aktiveras. Därefter kan du anpassa tjänsten utifrån ditt behov. Vill du ha hjälp med anpassningar så erbjuder vi konkurrenskraftig support och konsultation.

Sales illustration
Sales illustration
Anders Johansson
Rådgivning

Anders Johansson