SystemWeaver

SystemWeaver

IT-plattform för utveckling och förvaltning av produkter och system som innehåller programvara. Typiska exempel på information som skapas och underhålls är krav, arkitektur, design, test och verifiering, säkerhetsanalyser och variabilitet.

Beskrivning

I SystemWeaver kan du skapa en entydig konsistent modell av ditt system/produkt – en ”single source of truth” – som ger dig kontroll på alla informationsartefakter: spårbarhet i ”alla ledder och bredder”, konfigurations- och versionshantering på alla nivåer inklusive historik. Från denna systemmodell genererar du sedan de dokument, vyer, grafer mm som du behöver.

SystemWeaver är helt anpassningsbart för att därigenom kunna representera de system som ska utvecklas och den verksamhet som ska använda verktyget. Det betyder också att ni kan börja enkelt och lägga till funktionalitet allteftersom ni blir varma i kläderna. Andra system och verktyg integreras mot SystemWeaver via öppna API:er. Genom att alla medarbetar kan arbeta i realtid mot samma systemmodell blir SystemWeaver ett hjälpmedel för kollaboration och agilt utveckling.

SystemWeaver är skapat av Systemite, ett företag i Göteborg som arbetat i 20 år med att förenkla komplex produkt- och systemutveckling. Verktyget används i stora delar av svensk och kinesisk fordonsindustri, men även i flera mindre högteknologiska bolag.

SystemWeaver screenshot
Anders Johansson
Rådgivning

Anders Johansson